deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 29.05.2023

W naborze na stanowisko w Biurze Zamówień Publicznych komisja rekrutacyjna rekomendowała do zatrudnienia Panią  Bożenę Cieślę, której kwalifikacje i kompetencje były w ocenie komisji najbardziej zbieżne z potrzebami stanowiska.