deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 31.05.2023

W naborze na stanowisko w Dziale Inwestycji komisja rekrutacyjna rekomendowała do zatrudnienia Pana Tomasza Porąbkę, którego kwalifikacje i kompetencje były w ocenie komisji najbardziej zbieżne z potrzebami stanowiska.