deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 30.06.2020
Dotyczy roku: 2019
Podpisał: prof. dr hab. Stanisław Tabisz
Podpisał: mgr Jacek Kowalski - Kwestor

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 [PDF]

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego [PDF] 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
3.08.2020 11:19Anna Knych-SałachWersja aktualna
3.08.2020 9:19Anna Knych-SałachpublikacjaPokaż