deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Informujemy wszystkich Wykonawców, zainteresowanych przystąpieniem do postępowań o zamówienia publiczne, prowadzonych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, iż ze względu na postępujący proces elektronizacji zamówień publicznych, od 1 stycznia 2021 roku, uruchamiamy Platformę Zakupową służącą do realizacji procedur.

Dostęp do Platformy Zakupowej dla Wykonawców jest bezpłatny.

Platforma będzie podstawowym narzędziem do komunikacji z Wykonawcami oraz posłuży Wykonawcom do składania ofert w postępowaniach.

Cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Platforma obejmie postępowania prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (obowiązkowa elektronizacja dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych), jak też  postępowania dla zamówień nieobjętych tą ustawą, które będą prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień obowiązującego w ASP.   

Od Wykonawców składających oferty w postępowaniach ustawowych wymagany jest posiadanie podpisu elektronicznego z ważnym kwalifikowanym certyfikatem (od 1 stycznia dla postępowań  w procedurach „krajowych” będzie dopuszczalny również podpis zaufany i podpis osobisty).

Do składania ofert w postępowaniach regulaminowych podpis elektroniczny nie jest wymagany.

Dostęp do Platformy Zakupowej dla Wykonawców znajdą Państwo w zakładce Zamówienia Publiczne/Platforma zakupowa.

Bezpośrednia ścieżka dostępu:

https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow

 

 Wsparcie  dla Wykonawców, związane z procesem składania ofert, procesem rejestracji, czy innych aspektów technicznych platformy:

Centrum Wsparcia Klienta 22 101 02 02 (pn-pt od 8:00 do 17:00)

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
10.04.2024 14:37Jolanta KurekWersja aktualna