deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Status zamówienia: rozstrzygnięty
Termin składania: 8.12.2020

Druk i dostawa plakatów, ulotek i zaproszeń wraz z kopertami do wystawy pt. ”NA-STROJE Wenus z Marsa” BZP-3940-27/2020

w ramach projektu ,,Projektowanie przyszłości - program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na lata 2018 -2022”  Umowa o dofinansowanie nr: POWR.03.05.00-00-Z217/17

iNFORMACJA

Formularz ofertowy 

Informacja o udzieleniu zamówieniu z zakresu prowadzonej działalności kulturalnej 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
8.12.2020 16:20Brygida ŚliwaInformacja o udzieleniu zamówienia z zakresu prowadzonej działalności kulturalnej Wersja aktualna
3.12.2020 14:43Brygida ŚliwaInformacja o udzielanym zamówieniu z zakresu prowadzonej działalności kulturalnejPokaż