deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Rodzaj zamówienia: dostawy
Status zamówienia: rozstrzygnięty
Termin składania: 8.10.2020

Przetarg nieograniczony pn. Dostawa różnego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - numer zamówienia BZP-3942-38/2020

Ogłoszenie o zamówieniu nr 589036-N-2020 z dnia 28.09.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia (wersja word)

Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz cenowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy - jednolity dokument

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy - przynależność do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy

Wyniki testu wydajnościowego (punkty):

procesor część 1

procesor część 2

procesor część 3

procesor część 6

procesor część 12

karta graficzna część 6

karta graficzna część 8

karta graficzna część 12

W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy Przetargowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://asp-krakow.logintrade.net/

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
20.10.2020 15:29Jolanta Kurekpublikacja informacji o wyborze oferty najkorzystniejszejWersja aktualna
8.10.2020 13:22Jolanta KurekPokaż
8.10.2020 13:11Jolanta Kurekpublikacja informacji z otwarcia ofertPokaż
1.10.2020 12:15Jolanta Kurekpublikacja odpowiedzi na pytanie do SIWZPokaż
28.09.2020 14:29Jolanta Kurekpublikacja postępowaniaPokaż