deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Rodzaj zamówienia: dostawy
Status zamówienia: rozstrzygnięty
Termin składania: 4.11.2020

Przetarg nieograniczony pn. Dostawa różnego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - numer zamówienia BZP-3942-44/2020

Ogłoszenie o zamówieniu nr 602015-N-2020 z dnia 26.10.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia (wersja word)

Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz cenowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy - jednolity dokument

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy - przynależność do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy

Wyniki testu wydajnościowego (punkty):

karta graficzna część nr 6

procesor część 6 i 7

procesor część nr 8

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy Przetargowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://asp-krakow.logintrade.net/

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o unieważnieniu postępowania w części nr 6

Informacja o unieważnieniu postępowania w części nr 8

 

 

 

 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
27.11.2020 14:48Jolanta Kurekpublikacja informacji o unieważnieniu postępowania w części nr 8Wersja aktualna
20.11.2020 15:23Jolanta Kurekpublikacja informacji o unieważnieniu postępowania w części nr 6Pokaż
18.11.2020 15:29Jolanta Kurekpublikacja informacji o wyborze oferty najkorzystniejszejPokaż
4.11.2020 13:38Jolanta Kurekpublikacja informacji z otwarcia ofertPokaż
26.10.2020 12:42Jolanta Kurekpublikacja postępowaniaPokaż