deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Rodzaj zamówienia: dostawy
Status zamówienia: rozstrzygnięty
Termin składania: 8.12.2020

Przetarg nieograniczony pn. Dostawa różnego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - numer zamówienia BZP-3942-52/2020

Ogłoszenie o zamówieniu nr 759110-N-2020 z dnia 30.11.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówieniu

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówieniu (wersja word)

Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz cenowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy - jednolity dokument

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy - przynależność grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy

Wyniki testu wydajnościowego (punkty):

Procesor

Karta graficzna

W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy Przetargowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://asp-krakow.logintrade.net/

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o częściowym rozstrzygnięciu postępowania

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
18.12.2020 14:48Jolanta Kurekpublikacja informacji o wyborze oferty najkorzystniejszejWersja aktualna
11.12.2020 12:12Jolanta Kurekpublikacja informacji o częściowym rozstrzygnięciu postępowaniaPokaż
8.12.2020 15:26Jolanta Kurekpublikacja informacji z otwarcia ofertPokaż
30.11.2020 15:04Jolanta Kurekpublikacja postępowaniaPokaż