deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Rodzaj zamówienia: dostawy
Status zamówienia: rozstrzygnięty
Termin składania: 18.12.2020

Przetarg nieograniczony pn. Dostawa różnego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - numer zamówienia BZP-3942-58/2020

Ogłoszenie o zamówieniu nr 766371-N-2020 z dnia 14.12.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia (wersja word)

Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz cenowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy - jednolity dokument

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy - przynależność do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy

Wyniki testu wydajnościowego (punkty):

karty graficzne

procesory

W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy Przetargowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://asp-krakow.logintrade.net/

Odpowiedzi na pytania do SIWZ strona 1

Odpowiedzi na pytania do SIWZ strona 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
29.12.2020 13:34Jolanta Kurekinformacja o rozstrzygnięciu postępowaniaWersja aktualna
21.12.2020 13:39Jolanta Kurekpublikacja informacji o wyborze oferty najkorzystniejszejPokaż
18.12.2020 12:31Jolanta Kurekpublikacja informacji z otwarcia ofertPokaż
16.12.2020 16:36Jolanta Kurekpublikacja odpowiedzi na pytania do SIWZPokaż
14.12.2020 15:45Jolanta KurekPokaż