deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Rodzaj zamówienia: dostawy
Status zamówienia: rozstrzygnięty
Termin składania: 11.01.2021

Przetarg nieograniczony pn. Dostawa różnego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - numer zamówienia BZP-3942-60/2020

Ogłoszenie o zamówieniu nr 772679-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia (wersja word)

Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz cenowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy - jednolity dokument

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy - przynależność do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy

Wyniki testu wydajnościowego (punkty):

karty graficzne

procesory

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
22.01.2021 12:04Jolanta Kurekpublikacja informacji o wyborze oferty najkorzystniejszejWersja aktualna
11.01.2021 12:46Jolanta Kurekpublikacja informacji z otwarcia ofertPokaż