deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Rodzaj zamówienia: dostawy
Status zamówienia: rozstrzygnięty
Termin składania: 18.08.2020

Przetarg nieograniczony pn. Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - numer zamówienia BZP-3942-28/2020

Ogłoszenie o zamówieniu nr 572155-N-2020 z dnia 07.08.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia (wersja word)

Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz cenowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy - jednolity dokument

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy - przynależność do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Punkty - karty graficzne:

dla części nr 1

dla części nr 6

dla części nr 8

Punkty - procesory:

dla części nr 1

dla części nr 6

dla części nr 8

W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy Przetargowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://asp-krakow.logintrade.net/

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o częściowym rozstrzygnięciu postępowania

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
7.09.2020 14:59Jolanta Kurekpublikacja informacji o wyborze oferty najkorzystniejszejWersja aktualna
27.08.2020 13:42Jolanta Kurekpublikacja informacji o częściowym rozstrzygnięciu postępowaniaPokaż
18.08.2020 12:42Jolanta Kurekpublikacja informacji z otwarcia ofertPokaż
7.08.2020 12:09Jolanta Kurekpublikacja postępowaniaPokaż