deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Rodzaj zamówienia: dostawy
Status zamówienia: rozstrzygnięty
Termin składania: 30.04.2020

Dostawa różnego sprzętu komputerowego dla Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju ASP w Krakowie, umowa o dofinsnowanie nr POWR.03.05.00-00-z066/18" - numer zamówienia BZP-3942-14/2020

Ogłoszenie o zamówieniu nr 532795-N-2020 z dnia 21.04.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz cenowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy - jednolity dokument

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy - przynależność do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Punkty - karty graficzne

Punkty - procesory

Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem Platformy Przetargowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://asp-krakow.logintrade.net/

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
12.05.2020 13:54Jolanta Kurekpublikacja informacji o wyborze oferty najkorzystniejszejWersja aktualna
30.04.2020 13:02Jolanta Kurekpublikacja informacji z otwarcia ofertPokaż
21.04.2020 15:43Jolanta Kurekpublikacja postępowaniaPokaż