deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Rodzaj zamówienia: dostawy
Status zamówienia: rozstrzygnięty
Termin składania: 6.08.2020

Przetarg nieograniczony pn. Dostawa różnego sprzętu komputerowego orz sprzętu fotograficznego dla Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w ramach projektu "Doświadczanie Różnorodności. Włączanie przez projektowanie. Umowa o dofinansowanie nr: POWR.03.05.00-00-PU38/19" - numer zamówienia BZP-3942-25/2020

Ogłoszenie o zamówieniu nr 567516-N-2020 z dnia 29.07.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia (w wersji word)

Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz cenowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy - jednolity dokument

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy - przynależność do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Punkty:

karty graficzne

procesory

procesory

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy Przetargowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://asp-krakow.logintrade.net/

Informacja z otwarcia ofert

Załącznik do informacji z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
27.08.2020 13:25Jolanta Kurekpublikacja informacji o wyborze oferty najkorzystniejszejWersja aktualna
7.08.2020 10:13Jolanta Kurekpublikacja załącznika do informacji z otwarcia ofertPokaż
6.08.2020 15:06Jolanta Kurekpublikacja informacji z otwarcia ofertPokaż
29.07.2020 11:43Jolanta Kurekpublikacja postępowaniaPokaż