deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Rodzaj zamówienia: usługi
Status zamówienia: rozstrzygnięty
Termin składania: 15.06.2020

ogłoszenie o zamówieniu nr 546720-N-2020 z dnia 3.06.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ

załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy

załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy

załącznik nr 4 do SIWZ - jednolity dokument -  oświadczenia 

załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie dot. grupy kapitałowej

 

Postępowanie jest zamieszczone w profilu  Platformy Przetargowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://asp-krakow.logintrade.net/

odpowiedź na zapytanie Wykonawcy

informacja z otwarcia ofert

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
16.06.2020 12:34Anna Dąbkowskawynik postępowania - informacja o wyborze ofertyWersja aktualna
15.06.2020 11:12Anna Dąbkowskazamieszczenie informacji z otwarcia ofertPokaż
5.06.2020 10:36Anna Dąbkowskazamieszczenie odpowiedzi na pytanie WykonawcyPokaż
3.06.2020 10:30Anna Dąbkowskapublikacja przetargu Pokaż