deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Rodzaj zamówienia: usługi
Status zamówienia: rozstrzygnięty
Termin składania: 21.07.2020

Ogłoszenie o zamówieniu nr 561126-N-2020 z 13-07-2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/

załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ

załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy

załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy

załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenia - jednolity dokument

załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Postępowanie jest zamieszczone również w profilu  Zamawiającego - Platforma Zakupowa ASP im. Jana Matejki w Krakowie: https://asp-krakow.logintrade.net/

informacja z otwarcia ofert

wybór oferty najkorzystniejszej - wynik postępowania

 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
22.07.2020 14:34Anna Dąbkowskarozstrzygnięcie postępowania - informacja o wyborze ofertyWersja aktualna
21.07.2020 12:38Anna Dąbkowskazamieszczenie informacji z otwarcia ofertPokaż
13.07.2020 10:29Anna Dąbkowskapublikacja przetargu Pokaż