deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
9.07.2020 11:01Anna Dąbkowskazmiana statusu na rozstrzygniętyWersja aktualna
9.07.2020 11:00Anna Dąbkowskarozstrzygnięcie postępowania - informacja o wyborze ofertyPokaż
8.07.2020 13:37Anna Dąbkowskazamieszczenie informacji z otwarcia ofertPokaż
6.07.2020 21:29Anna Dąbkowskazamieszczenie sprostowania omyłki pisarskiejPokaż
1.07.2020 11:58Anna Dąbkowskaodpowiedź na zapytanie i modyfikacja SIWZ ze zmianą ogłoszeniaPokaż
30.06.2020 13:38Anna Dąbkowskapublikacja przetargu Pokaż