deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Rodzaj zamówienia: usługi
Status zamówienia: rozstrzygnięty
Termin składania: 26.11.2020

ogłoszenie o zamówieniu nr 610379-N-2020 z dnia 16-11-2020 roku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia / SIWZ /

załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ

załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy

załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy

załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenia jednolity dokument

załącznik nr 5 - oświadczenie - grupa kapitałowa

Postępowanie zamieszczono również w profilu  Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - Platformy przetargowej: https://asp-krakow.logintrade.net/

informacja z otwarcia ofert

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
27.11.2020 14:02Anna Dąbkowskarozstrzygnięcie postępowania - informacja o wyborze ofertyWersja aktualna
26.11.2020 15:34Anna Dąbkowskazamieszczenie informacji z otwarcia ofertPokaż
16.11.2020 11:00Anna Dąbkowskapublikacja przetargu Pokaż