deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Rodzaj zamówienia: usługi
Status zamówienia: unieważniony
Termin składania: 26.11.2020

Przetarg nieograniczony pn. Druk i dostawa zeszytów edukacyjnych dla uczestników warsztatów Green Guerillaz realizowanych w ramach projektu "Nature is my Homeland - międzynarodowe działania twórcze grup artystycznych - pedagogów/ specjalistów/ studentów z 4 uczelni - creative searches/ poszukiwania twórcze/ warsztaty/ sympozja/ publikacje" realizowanego w ramach programu "Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe" zgodnie z umową nr PPI/APM/2018/1/0000/U/001 z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej - numer zamówienia BZP-3942-47/2020

Ogłoszenie o zamówieniu nr 612048-N-2020 z dnia 18.11.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenia wykonawcy - jednolity dokument

Załącznik nr 5 do SIWZ - informacja dot. przynależności/ lub nie do grupy kapitałowej

W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy Przetargowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://asp-krakow.logintrade.net/

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
8.12.2020 12:23Jolanta Kurekpublikacja informacji o unieważnieniu postępowaniaWersja aktualna
2.12.2020 14:53Jolanta Kurekpublikacja informacji o wyborze oferty najkorzystniejszejPokaż
26.11.2020 14:34Jolanta Kurekpublikacja informacji z otwarcia ofertPokaż
18.11.2020 15:07Jolanta Kurekpublikacja postępowaniaPokaż