deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Rodzaj zamówienia: usługi
Status zamówienia: rozstrzygnięty
Termin składania: 21.12.2020

Przetarg nieograniczony pn. Druk i dostawa zeszytów edukacyjnych dla uczestników warsztatów Green Guerillaz realizowanych w ramach projektu "Nature is my Homeland - międzynarodowe działania twórcze grup artystycznych - pedagogów/ specjalistów/ studentów z 4 uczelni - creative - creative searches/ poszukiwania twórcze/ warsztaty/ sympozja/ publikacje" realizowanego w ramach programu "Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe" zgodnie z umową nr PPI/APM/2018/00006/U001 z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej - numer zamówienia BZP-3942-56/2020

Ogłoszenie o zamówieniu nr 764922-N-2020 z dnia 10.12.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenia Wykonawcy - jednolity dokument

Załącznik nr 5 do SIWZ - informacja dot. przynależności/lub nie do grupy kapitałowej

W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy Przetargowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://asp-krakow.logintrade.net/

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
29.12.2020 14:40Jolanta Kurekpublikacja informacji o wyborze oferty najkorzystniejszejWersja aktualna
21.12.2020 11:03Jolanta Kurekpublikacja informacji z otwarcia ofertPokaż