deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Rodzaj zamówienia: usługi
Status zamówienia: rozstrzygnięty
Termin składania: 18.08.2020

Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych międzynarodowych w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju ASP w Krakowie, umowa o dofinansowanie nr: POWR.03.05.00-00-z066/18" - numer zamówienia BZP-3942-31/2020

Ogłoszenie o zamówieniu nr 572710-N-2020 z dnia 10.08.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy - jednolity dokument

Załącznik nr 3 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy - przynależność do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy

W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy Przetargowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://asp-krakow.logintrade.net/

Odpowiedź na pytanie do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
27.08.2020 13:55Jolanta Kurekpublikacja informacji o wyborze oferty najkorzystniejszejWersja aktualna
18.08.2020 12:36Jolanta Kurekpublikacja informacji z otwarcia ofertPokaż
13.08.2020 9:31Jolanta Kurekpublikacja odpowiedzi na pytanie do SIWZPokaż
10.08.2020 11:21Jolanta Kurekpublikacja postępowaniaPokaż