deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Rodzaj zamówienia: usługi
Status zamówienia: rozstrzygnięty
Termin składania: 14.12.2020

Przetarg nieograniczony pn. Usługa obejmująca tłumaczenia pisemnych dokumentów (w tym przysięgłych) i tłumaczenia ustne (konsekutywnych i symultanicznych) z języka polskiego na inne języki i z języków innych na język polski dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - numer zamówienia BZP-3942-54/2020

Ogłoszenie o zamówieniu nr 752075-N-2020 z dnia 04.12.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy - jednolity dokument

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy - przynależność do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ - formularz ofertowy

Załącznik nr 6 do SIWZ - formularz cenowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wykaz osób

Załącznik nr 8 do SIWZ - zobowiązanie innego podmiotu

W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy Przetargowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://asp-krakow.logintrade.net/

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
13.01.2021 15:02Jolanta Kurekpublikacja informacji o wyborze oferty najkorzystniejszejWersja aktualna
14.12.2020 14:34Jolanta Kurekpublikacja informacji z otwarcia ofertPokaż
10.12.2020 8:13Jolanta Kurekpublikacja odpowiedzi na pytania do SIWZPokaż
4.12.2020 15:19Jolanta Kurekpublikacja postępowaniaPokaż