deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Rodzaj zamówienia: usługi
Status zamówienia: rozstrzygnięty
Termin składania: 2.12.2020

Przetarg nieograniczony pn. Usługa wydruku poddruku do dyplomów ukończenia studiów dla potrzeb Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - numer zamówienia BZP-3942-50/2020

Ogłoszenie o zamówieniu nr 614303-N-2020 z dnia 24.11.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy - jednolity dokument

Załącznik nr 4 do SIWZ - formularz ofertowy

Załącznik nr 5 do SIWZ - formularz cenowy

Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy - przynależność do grupy kapitałowej

W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy Przetargowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://asp-krakow.logintrade.net/

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
4.12.2020 15:28Jolanta Kurekpublikacja informacji o wyborze oferty najkorzystniejszejWersja aktualna
2.12.2020 13:10Jolanta Kurekpublikacja informacji z otwarcia ofertPokaż
24.11.2020 15:02Jolanta Kurekpublikacja postępowaniaPokaż