deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Rodzaj zamówienia: usługi
Status zamówienia: rozstrzygnięty
Termin składania: 16.12.2020

Postępowanie prowadzone w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert, w oparciu o art. 138oust. 2-4ustawyzdnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie eksperta zewnętrznego do przeprowadzenia konsultacji w celu opracowania treści programowych obejmujących aspekty projektowania 2d i 3d w projektowaniu uniwersalnym w ramach projektu "Doświadczanie Różnorodności.Włączanie przez projektowanie.Umowa o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-PU38/19" - numer zamówienia BZP-3942-55/2020.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 do zaproszenia - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do ogłoszenia - formularz oferty

Załącznik nr 3 do zaproszenia - oświadczenia Wykonawcy

Załącznik nr 4 do zaproszenia - wzór umowy

W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy Przetargowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://asp-krakow.logintrade.net/

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
15.02.2021 10:48Jolanta Kurekpublikacja informacji o udzieleniu zamówieniaWersja aktualna
7.01.2021 15:05Jolanta Kurekpublikacja informacji o wyborze oferty najkorzystniejszejPokaż
16.12.2020 12:48Jolanta Kurekpublikacja informacji z otwarcia ofertPokaż