deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Rodzaj zamówienia: usługi
Status zamówienia: rozstrzygnięty
Termin składania: 2.12.2020

Postępowanie prowadzone w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert, w oparciu o art. 138o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie przeprowadzenia dedykowanego szkolenia z programowania Arduino dla pracowników oraz studentów Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - numer zamówienia BZP-3942-49/2020.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju ASP", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 do zaproszenia - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do zaproszenia - formularz oferty

Załącznik nr 3 do zaproszenia - oświadczenia Wykonawcy

Załącznik nr 4 do zaproszenia - wzór umowy

W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy Przetargowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://asp-krakow.logintrade.net/

Odpowiedź na pytanie do Zaproszenia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o udzielonym zamówieniu

 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
4.01.2021 14:55Jolanta Kurekpublikacja informacji o udzieleniu zamówieniaWersja aktualna
4.12.2020 15:38Jolanta Kurekpublikacja informacji o wyborze oferty najkorzystniejszejPokaż
2.12.2020 14:05Jolanta Kurekpublikacja informacji z otwarcia ofertPokaż
27.11.2020 14:44Jolanta Kurekpublikacja odpowiedzi na pytanie do ZaproszeniaPokaż
24.11.2020 15:28Jolanta Kurekpublikacja postępowaniaPokaż