deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Rodzaj zamówienia: usługi
Status zamówienia: rozstrzygnięty
Termin składania: 8.09.2020

Postępowanie prowadzone w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert, w oparciu o art. 138o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie przeprowadzenia szkolenia z programów SketchUp i Vray dla 5 pracowników Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - numer zamówienia BZP-3942-35/2020.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - oświadczenia Wykonawcy

Załącznik nr 4 - wzór umowy

W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy Przetargowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://asp-krakow.logintrade.net/

 

INFORMACJA z OTWARCIA OFERT 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o udzielonym zamówieniu

 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
22.09.2020 14:56Jolanta Kurekpublikacja informacji o udzieleniu zamówieniaWersja aktualna
11.09.2020 15:30Jolanta Kurekpublikacja informacji o wyborze oferty najkorzystniejszejPokaż
8.09.2020 13:46Brygida ŚliwaInformacja z otwarcia ofert Pokaż
3.09.2020 13:35Jolanta Kurekpublikacja zaproszenia do składania ofertPokaż