deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o zamówienie publiczne pn.: Dostawa kamery sferycznej, statywu, projektora i mikrokomputera na potrzeby Wydziału Intermediów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - numer sprawy BZP-2631-37/2022, prowadzone jest na Platformie Zakupowej w profilu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,  gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania

- link do postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/700632