deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o zamówienie publiczne pn.: Dostawa projektorów i różnego sprzętu audio na potrzeby Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki  w Krakowie - numer sprawy BZP-2631-35/2022, prowadzone jest na Platformie Zakupowej w profilu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,  gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania

- link do postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/697819