deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Dostawa sprzętu do rejestracji dźwięku wraz z akcesoriami dla Szkoły Doktorskiej, znak sprawy: BZP-3941-17/2021

 

Postępowanie o numerze sprawy BZP-3941-17/2021 prowadzone jest na Platformie Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings , gdzie zamieszczono komplet dokumentów (plików) dotyczących zapytania ofertowego.