deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie działając na podstawie: art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.)

zaprasza firmy audytorskie do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, 2024.

Zainteresowane firmy audytorskie proszone są o złożenie lub przesłanie ofert w terminie do dnia 05.10.2023 r. do godziny 13:00 w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego”. Miejsce składania ofert: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, plac Jana Matejki 13, 31-157 Kraków - Dziennik podawczy ASP.

Drogą elektroniczną w formie elektronicznej tj. opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., za potwierdzeniem otrzymania e-mail.

Oferta wysłana drogą elektroniczną musi być oznaczona tytułem: „Badanie sprawozdania finansowego DFK.361.1.2023”. Pliki ofert złożonych drogą elektroniczną będą otwarte w tym samym terminie co oferty złożone pisemnie w kopertach.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym usługi badania sprawozdania finansowego, Zamawiający przekazuje dodatkowe dane niezbędne do sporządzenia wyceny usługi.

 

Informacje uzupełniające do oferty na badanie bilansu

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
29.09.2023 14:16Jolanta Kurekinformacje dodatkowe dotyczące ogłoszeniaWersja aktualna