deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pracy Twórczej oraz Domu Plenerowego ASP w Krakowie położonych w Zakopanem przy ul. Harenda 16, BZP-3941-21/2021

 

Postępowanie o numerze sprawy BZP-3941-21/2021 prowadzone jest na Platformie Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings , gdzie zamieszczono komplet dokumentów (plików) dotyczących zapytania ofertowego.