deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych międzynarodowych dla potrzeb Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w związku z realizacją projektu pod nazwą „Odnalezione. Piękno w czasie i przestrzeni” dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach  Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” w ramach  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2021, znak spawy :BZP-2631-17/2022

 

Postępowanie o numerze sprawy BZP-2631-17/2022 prowadzone jest na Platformie Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings , gdzie zamieszczono komplet dokumentów (plików) dotyczących zapytania ofertowego