deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w oparciu o przepisy art. 11 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późniejszymi zmianami) na podstawie zapisów § 11 ust. 4 pkt 1) Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, których wartość nie przekracza 130 000 złotych pn. Usługa prezentacji wystawy w przestrzeni miejskiej polegająca na wydruku projektów, montażu i demontażu oraz ekspozycji minimum 40 citylightów na teranie miasta Kraków w pobliżu dużych węzłów komunikacyjnych wraz z opłaceniem miejsca reklamowego, w związku z realizacją projektu pod nazwą „Odnalezione. Piękno w czasie i przestrzeni” dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 - numer zamówienia: BZP-2631-4/2023.

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 do ogłoszenia - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do ogłoszenia - projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 do ogłoszenia - formularz ofertowy

Załącznik nr 4 do ogłoszenia - wykaz zamówień

 

Zapytanie Ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/147404

 

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu

Informacja o udzielonym zamówieniu

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
30.03.2023 10:00Jolanta KurekInformacja o udzielonym zamówieniuWersja aktualna
7.03.2023 17:35Jolanta Kurekpublikacja informacji o wyborze ofertyPokaż