deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o zamówienie publiczne pn.: Usługi medyczne z zakresu medycyny pracy dla potrzeb Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - numer sprawy BZP-2631-38/2022, prowadzone jest na Platformie Zakupowej w profilu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,  gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania  

- link do postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/703318