deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o zamówienie publiczne pn.: Usługi w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych międzynarodowych dla Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - numer sprawy BZP-2631-29/2022 , prowadzone jest na Platformie Zakupowej w profilu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,  gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania

- link do postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/668676