deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego pn. Wykonanie 8 filmów promocyjnych dotyczących dostępności Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz jej poszczególnych Wydziałów w ramach projektu „Zwiększenie dostępności Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie dla osób z niepełnosprawnościami” - numer zamówienia: BZP-2631-26/2022.

Postępowanie o numerze sprawy BZP-2631-26/2022 prowadzone jest na Platformie Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings , gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania.

 Zapytanie Ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/123660