deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Wymiana uszkodzonego detektora na fabrycznie nowy detektor 60mm2 SDD, o rozdzielczości ≤145 eV na linii Mn Kα, do spektrometru XRF M6 JetStream firmy Bruker, znak sprawy BZP-3941-26/2021

 

Postępowanie o numerze sprawy BZP-3941-26/2021 prowadzone jest na Platformie Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings , gdzie zamieszczono komplet dokumentów (plików) dotyczących zapytania ofertowego.