deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o zamówienie publiczne pn.: Zakup sprzętu audio i studyjnego do przygotowania i transmisji zajęć on-line na potrzeby Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - numer sprawy BZP-2631-34/2022, prowadzone jest na Platformie Zakupowej w profilu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,  gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania

- link do postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/697832