deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Zamawiający - Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - publikuje informację o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. "Usługa druku i dostawa publikacji: X tom serii wydawniczej „Prace magisterskie Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 2021/2022” oraz „Hodegetrie Krakowskie t. VI” " - numer sprawy BZP-2630-37/2023.

Postępowanie to prowadzone jest na Platformie Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings , gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania. Zachęcamy do składania ofert.