deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym pn.  Dostawa licencji oprogramowania SketchUp dla Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju ASP w Krakowie, umowa o dofinansowanie nr: POWR.03.05.00-00-z066/18”- numer zamówienia: BZP-2630-35/2022.

Postępowanie o numerze sprawy BZP-2630-35/2022 prowadzone jest na Platformie Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings , gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania.