deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym pn. Dostawa oprogramowania antywirusowego dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - numer zamówienia: BZP-2630-4/2024.

Postępowanie o numerze sprawy BZP-2630-4/2024 prowadzone jest na Platformie Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings , gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania.