deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o zamówienie publiczne pn.: Dostawa różnych mebli na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - nr referencyjny postępowania: BZP-2630-29/2022, prowadzone jest na Platformie Zakupowej w profilu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,  gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania

- link do postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/652930