deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym pn. Dostawa sprzętu komputerowego oraz licencji na oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie numer zamówienia: BZP-2630-33/2022.

Postępowanie o numerze sprawy BZP-2630-33/2022 prowadzone jest na Platformie Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings , gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania.