deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Zamawiający - Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - publikuje informację o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.

Dostawa sprzętu komputerowego oraz licencji na oprogramowanie komputerowe dla jednostek organizacyjnych ASP w Krakowie ; ozn. postępowania: BZP-2630-9/2023

Postępowanie to prowadzone jest na Platformie Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings , gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania. Zachęcamy do składania ofert.