deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym pn. Dostawa wraz z instalacją czterech kolejnych kwartalnych aktualizacji Zintegrowanego Systemu Komputerowego „Cogisoft” posiadanego przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - numer zamówienia: BZP-2630-40/2023.

Postępowanie o numerze sprawy BZP-2630-40/2023 prowadzone jest na Platformie Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings , gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania.