deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Zamawiający - Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - publikuje informację o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. "Dostawy sukcesywne sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie " - numer sprawy BZP-2630-39/2023.

Postępowanie to prowadzone jest na Platformie Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings , gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania.