deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym pn. Dostosowanie budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Smoleńsk 9 w Krakowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych - Etap II: Wykonanie robót rozbiórkowych, murarskich, izolacyjnych, wykończeniowych, instalacyjnych, wraz z obniżeniem posadzki w części piwnic oficyny budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Smoleńsk 9 - numer zamówienia: BZP-2630-34/2022.

Postępowanie o numerze sprawy BZP-2630-34/2022 prowadzone jest na Platformie Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings , gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania.

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
1.09.2022 14:19Jolanta Kurekpublikacja postępowaniaWersja aktualna