deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym pn. Druk i dostawa dwóch książek: „Bogusław Bachorczyk - roczniki 2013-2016” oraz „Bogusław Bachorczyk - roczniki 2019-2022” dla Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - numer zamówienia: BZP-2630-26/2022.

Postępowanie o numerze sprawy BZP-2630-26/2022 prowadzone jest na Platformie Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings , gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania.