deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o zamówienie publiczne na  usługę pn.: Druk i dostawa katalogu „Trzcina Pascala” dla Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie – nr referencyjny BZP-3942-72/2021, prowadzone jest na Platformie Zakupowej w profilu Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,  gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania

- link do postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings