deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o zamówienie publiczne pn.: Druk  i dostawa książki Aneksy kultury vol. 2 Dziedzictwo. Współczesność. Wirtualność  dla Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki  w Krakowie - numer sprawy BZP-2630-44/2022, prowadzone jest na Platformie Zakupowej w profilu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,  gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania

- link do postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/670488