deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o zamówienie publiczne na  usługę pn.: Druk i dostawa książki  Prace Magisterskie 2019-2020  dla Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

nr referencyjny BZP 3942-55/2021

, prowadzone jest na Platformie Zakupowej w profilu Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,  gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania

- link do postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings